Balcon-e-Logo-breedst

Diagnose, beoordeling en duurzaam herstel van uitkragende betonnen balkons

De jaren '70 worden gekenmerkt door een bouwgolf aan betonconstructies. Vele van deze constructies hebben de ontwerplevensduur van 50 jaar bereikt: daarbij verschijnen steeds meer berichten over falende betonconstructies. Het spreekt voor zich dat deze schadegevallen een enorme maatschappelijke, sociale én economische impact hebben. Beton wordt aanzien als een duurzaam materiaal, indien het juist ontworpen, uitgevoerd en ook onderhouden is. Vele verouderde en beschadigde betonconstructies hebben dringend een grondige herstel‐ of onderhoudsbeurt nodig.

Met het PWO-project Balcon-e zijn volgende onderzoekstopics behandeld om tot een gefundeerde beoordeling en beslissingsstrategie te komen:

  • Diagnose: hoe wordt de aard, oorzaak en omvang van de schade bepaald?
  • Beoordeling: hoe wordt de ernst van de schade, zowel op vlak van duurzaamheid als structurele veiligheid, beoordeeld? 
  • Duurzaam herstel: welke acties dienen uitgevoerd te worden om de schade af te remmen, te herstellen en/of de constructie te versterken?

Er is een vertaalslag gemaakt vanuit de gecombineerde kennis en ervaring van de academische wereld en het werkveld, waarbij praktisch toepasbare tools en richtlijnen zijn ontwikkeld die inspelen op de noden van de stakeholders binnen de betonherstelmarkt. Binnen dit project wordt in het bijzonder ingegaan op bestaande uitkragende betonnen balkons van (residentiële) gebouwen.

 

Diagnose tot herstel

Dit PWO-project werd gerealiseerd door Odisee in samenwerking met volgende partners:

Kolom Odisee Partners

Odisee

Bart Craeye

Lydia Wittocx

Contact: bart.craeye@odisee.be

Partner Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Amaryllis Audenaert

Matthias Buyle

Partner Universiteit Gent

Universiteit Gent

Robby Caspeele

Partner Leuven goede grootte

KU Leuven

Elke Gruyaert

Peter Minne

Partner WTCB goede grootte

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Bram Dooms

Leeg

Tijdens de uitvoering van het project werd medewerking van het werkveld bekomen:

Adviesbureau Hageman, Artex, Bureau voor Expertise en Architectuur, Cibo, Establis, Fortius, Group Suerickx, IBT, Iris Finishing, Louis de Waele, Sanacon, Sika, studiebureau ABG, Vogel Belgium, Woonpunt Mechelen