Duurzaam herstel

Uit de beoordeling van de actuele toestand kan blijken dat een herstel of onderhoud nodig is om de duurzaamheid en/of structurele veiligheid van de balkons te verzekeren. Het herstel dient te worden afgestemd op de aard, omvang en oorzaak van de schade en uitgevoerd te worden volgens de principes van NBN EN 1504-9.

De herstelgolf van betonnen constructies doet de omvang van het sloopafval en de vraag naar nieuwe materialen stijgen. Om een duurzame herstelmethode te selecteren dient naast het technische aspect ook de totale kost en de milieu-impact in beschouwing te worden genomen. Met behulp van een Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Cost (LCC) werden vijf verschillende herstelopties vergeleken op vlak van milieu-impact en kostprijs voor de levensduurverlenging van bestaande balkons.

Balcon-e Herstel
Toelichting Herstel

Toelichting hersteltechnieken

In deze leidraad worden de verschillende herstelprincipes en methodes volgens NBN EN 1504 besproken. Verschillende herstelopties om de duurzaamheid te herstellen en het draagvermogen van balkons te verhogen worden toegelicht.

LCA Hersteltechnieken

LCA en LCC studie hersteltechnieken

In deze studie worden verschillende herstelopties om de levensduur van een bestaand balkon te verlengen met elkaar vergeleken op vlak van financiƫle en milieu-impact gedurende de verwachte levensduur van de herstelling.