Beoordeling

Vooraleer een onderbouwde beslissing kan gemaakt worden omtrent de toe te passen herstel- en/of onderhoudsstrategie, is het van belang om de huidige toestand van de constructie in kaart te brengen en te beoordelen. Tijdens Balcon-e is een protocol opgemaakt dat een aanpak voorschrijft gericht op het beoordelen van uitkragende betonnen balkons van (residentiƫle) gebouwen. Hierin wordt een strategie voorgesteld die de gebruiker kan helpen bij het uitvoeren van een vooronderzoek en inspectie ter plaatse om zo tot een correcte diagnose te komen van de vastgestelde schade. Hierbij wordt zowel de duurzaamheid als het draagvermogen onder de loep genomen en geƫvalueerd.

Balcon-e - beoordeling

Ter ondersteuning van de beoordeling werden volgende rekentools (Excel format) ontwikkeld:

  • Conditiescore: Afhankelijk van de ernst, de omvang en de intensiteit van de voorkomende schade wordt een score van 1 (uitstekend) tot 6 (rijp voor sloop) toegekend, gebaseerd op de methode van NEN 2767. Deze tool is opgemaakt voor het bepalen van de conditiescore van betonnen balkons, de typische schadefenomenen die hier kunnen voorkomen worden besproken in het vademecum der gebreken (zie luik Diagnose).
  • Draagvermogen: op basis van de parameters uit het onderzoek van de bestaande situatie, kan een inschatting van het actuele draagvermogen van de balkons worden gemaakt.

 

Balcone 2 protocol

Protocol: werkwijze onderzoek en beoordeling

In deze richtlijn wordt een strategie voorgesteld die de gebruiker kan helpen bij het uitvoeren van een onderzoek naar betonnen balkons om tot een diagnose en beoordeling van de actuele toestand te komen, waaruit vervolgens een herstel- en/of onderhoudsadvies kan volgen.

Conditiescore

Conditiescore rekentool

Deze rekentool bepaalt de conditiescore van de balkons aan de hand van de ernst, intensiteit en omvang van de voorkomende schade. De werkwijze van deze methode is opgenomen in het protocol.

Balcon-e draagvermogen

Draagvermogen rekentool + handleiding

Deze rekentool maakt een inschatting van het draagvermogen van de actuele toestand van de balkons.

De draagvermogen rekentool is niet beschikbaar via deze website. Contacteer Bart Craeye voor meer info via: bart.craeye@odisee.be