Diagnose

Cruciaal in een hersteltraject is het stellen van een correcte diagnose: hierbij wordt getracht om de aard, omvang en oorzaak van de schade te achterhalen. Verschillende mechanische, fysische en chemische oorzaken kunnen aanleiding geven tot schade aan de betonstructuur. Daarnaast is corrosie van de wapening een van de vaakst voorkomende problemen bij bestaande betonconstructies.

Op basis van hun uiterlijke kenmerken kunnen tal van schademechanismen herkend worden. Een grondige visuele inspectie is dus een eerste en belangrijke stap tijdens een betononderzoek. Echter, niet elk schadefenomeen is direct visueel waarneembaar of de oorzaak en omvang kan niet altijd louter visueel vastgesteld worden. Hiervoor kunnen aanvullend verschillende destructieve en niet-destructieve meettechnieken worden ingezet. Voor de controle van het draagvermogen van de gewapende betonnen elementen is het gebruik van deze technieken essentieel.

Balcon Diagnose
Vademecum der gebreken

Vademecum der gebreken

In het vademecum der gebreken worden de meest voorkomende schade-fenomenen aan betonnen balkons toegelicht en gevisualiseerd.

Toelichting meettechnieken - Balcon

Toelichting meettechnieken

Dit document bevat een overzicht van enkele courant gehanteerde meettechnieken die ingezet kunnen worden ter bepaling van de schade-oorzaak en het beoordelen van de conditie van een betonconstructie